Manufacture and repair of rotors

TRIZ Референции – РОТОРА, РАБОЧИЕ КОЛЕСА